Rodo


KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:
 
Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa w Kalsku, Kalsk 65, 66-100 Sulechów, tel. kontaktowy: 68 385 74 30, adres e-mail: spkalsk@wp.pl.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Panem Zbigniewem Miszczakiem, inspektor@cbi24.pl nr tel. 570 855 090.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, ochrony mienia szkoły, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia, art. 108a ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 222  § 1 Kodeksu pracy.
Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Przetwarzanie wizerunku uczniów, pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), a nadto w odniesieniu do pracowników podstawę do przetwarzania danych stanowią również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).


 

 

Klauzule informacyjne

23‑02‑2020 16:54:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Klauzula informacyjna
23‑02‑2020 16:48:39

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
327KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Karolina Raczyńska , w dniu:  23‑02‑2020 16:07:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Zajda tel.:683857430 , w dniu:  23‑02‑2020 16:07:16
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2020 15:17:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie